A templom története

MOCSA

A templom története:

Mocsa község 1700-ban kapott plébánost. A plébánia épülete, a volt református prédikátorháza lett, mely a református templom mellett állt. Ettől az évtől kezdődik a kereszteltek anyakönyvezése: 1701-től a házasultaké, 1738-tól a halottaké. 1773-tól káplánja is volt a falunak.
Az összedőlt református templomnak a helyén építtette a katolikus templomot gróf Csáky Miklós, akkori prímás és esztergomi érsek 1756-ban.
Az 1857-es földrengés súlyos károkat okozott a templomban,1903 - ban nagy tűzvész volt a faluban, minek következtében a templom és a paplak nagy része leégett. Lőrinc Antal plébános a templom és paplak felújítási munkálatainak vezetésével Czigler Győző műegyetemi tanárt, műépítészt bízták meg. A munkákat Milakovszky Sándor építőmester végezte.
Az orgona felújítását  Országh László műorgonakészítő vállalta.
1924-ben  két új harang beszerzését döntötte el az egyházközség, melyeket Szlezák László harangöntő készített el Budapesten.
1937-ben a képviselőtestület úgy határozott, hogy a kettős szentév megörökítésére villanyvilágítással látja el a templomot és kifesteti, valamint a használatban lévő szent edényeket aranyoztatja. A templom festése pedig következő évben történt meg, melyet Stubach Antal győri iparművész végzett el.
1941-ben új orgonát szerzett be az egyházközség.
1975 augusztusában kezdték lebontani a plébániát. 1976. június 11-én szentelték fel az újat. Dr. Pataki Kornél püspök szentelte, Nagy József nagyigmándi esperes mondott ünnepi beszédet..
1993-ban megkezdődtek a templom belső felújítási munkálatai, melyek elvégzésével Antretter Jenő baji festő mestert bízták meg. Megtörtént a festés, villanyvilágítás felújítása, szobrok restaurálása, oltárok újraaranyozása.
2003- tól a templom külső felújítása is megtörtént. A torony, a tető, a külső lábazat, járdák és festés. 2006-ra a templom 250. évfordulójára megtörtént a templom teljes felújítása. A kórus padjainak fűtése 2012-ben készült el.

A templom bemutatása A Rózsafüzér Királynője tiszteletére szentelt, műemlék jellegű római katolikus templom 1756-ban épült, késő barokk stílusban.
A falu felé közeledve a templom már messziről magához vonzza a szemet. Kiemelkedik környezetéből. 3-5 méter magas mesterséges dombon áll.
A templom magyarországi viszonylatban középméretűnek számít.
Alapterülete 406 m2.
Keletelt, tornya a nyugati homlokzatból kilép, itt van a főbejárat.
A torony törzsén kettős párkány, a toronysisak alatt órapárkány helyezkedik el.
A templomnak 3 bejárata van.
10 ablak biztosítja a templom természetes megvilágítását. Az ablakok félkörívesek.
A szentély hátsó falán nagyméretű kép van, melyen a Rózsafüzér Királynője látható.
A képet Borsa Antal festette a II. világháború után.
Előtte a főoltár áll, a tabernákulum ajtaja fából készült, dúsan aranyozott. Rajta aranyozva az „Emmauszi tanítványok” látható.
A szentély mennyezete dongakupolás, ornamentikáján kör alakú virágfüzérek, középen a Szentlélek, galamb alakjában.
A szószékre belső falépcső vezet a szentélyből. A szószék fából készült, márványmintával díszített. Hátsó falán a képen, Jézus a kereszten.
Hangvetőjén galamb alakjában a Szentlélek, tetején Szent Pál karddal és könyvvel a kezében. A szószéken középen a Szentháromság aranyozott ábrázolása látható. Jobbról, balról aranyozott pajzs virágfüzérben.
A keresztelőkút, a szószék alatt áll, alul vörös márvány, a kis szekrény rajta fából készült, márványdíszítéssel. A szekrényke tetején: „Jézus megkeresztelkedése” szoborjelenettel,
alabástromból.
A szentély jobb oldalán Jézus Szíve oltár van,
Középen Jézus Szíve szobor, két oldalról Szent István és Szent László szobra.
Jézus ujja figyelmeztetően mutat Szentséges Szívére. Szent István kezében a jogar és az országalma. Szent László bárddal a kezében látható.
A kórus kidomborodó falán egy értékes Lengyelországból származó ikon található, rajta a Kisded Jézust karjában tartó Szűz Mária látható.
A Lourdes-i oltár a bal oldali mellékhajóban helyezkedik el. Terméskövekből kirakott mélyedésben áll a Szűzanya szobra. Az oltár alsó részében helyezkedik el a Szent Sír,
A jobb oldali mellékhajóban Szent Anna oltár van.
Az oltár  hátsó falán a képen Szent Anna imádkozik Máriával és Joakimmal.
A kép előtt két szobor. Szent Rókus és Szent Vendel szobra.
A főhajó mennyezete egyenes megoldású, - de látszik, hogy eredetileg boltozatos volt - fehér virágdíszítéses, közepén a Csodálatos kenyérszaporítást jelképező  kenyér kosárban, és  tálcán hal.
A kóruson áll a kétmanuálos orgona, a pécsi Angszter orgonagyár munkája. (op. 1226.). 1941-ben és 1946-ban javították, 1964-óta elektromos fujtatóval működik. 2008-ban viharkár érte, amit a biztosító megtérített. Új játékasztallal kibővítve 2009-ben. A kórusról lehet felmenni a harangtoronyba.
A két harang felirata a következő:

      Nagyharang: 
       
„ Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek   Istennek.”


 Isten dicsőségére a mocsai római katolikus templom részére öntetett az Úrnak 1925.-ik évében.Szlezák László harangöntő által Budapesten
 

         Kisharang:

Isten dicsőségére és szent istván király tiszteletére öntették a mocsai római katolikus hívek 1924-ben.” Szlezák László

A harangtorony 5 emeletes.
A harangok 1976 óta elektromos vezérléssel működnek, amit  2010-ben toronyórával és a legmodernebb automatikus vezérléssel bővítettek.
Adatok a templomról:

Templom titulusa:
Rózsafüzér Királynője
(búcsúja: Október első vasárnapja)
alapterület: 406 m2
épült: 1756 -  barokk (bővítve: 1851 és 1903)
Műemlék
Anyakönyvezés: kereszteltek: 1700
                         házasultak: 1701
                         halottak: 1738 
Plébánia épült:   1975-76 Hekli János plébános idején 
Lakosok sz.:   2367 - katolikus : 1500

Plébánosok:

1. Pörge Márton: 1700 - 1722
2. Balaskó Ferenc: 1722 - 1730
3. Bazbácsi János: 1730 - 1738
4. Zúnyi András: 1738 - 1770
5. Váirtz Antal: 1770 - 1777
6. Molnár Mihály: 1777 - 1804
7. Szalay Mihály: 1804 - 1840
8. Benke Mihály: 1840 - 1883
9. Somogyi Gyula: 1883 - 1893
10. Dr.Kiss Ignác: 1893 - 1901
11. Lőrincz Antal: 1901 - 1911
12. Horváth Antal: 1911 - 1936
13. Nagy Péter: 1936 - 1965
14. Koppány Miklós: 1965 - 1966
15. Hekli János: 1966 - 1987
16. Hanzséros György: 1987 - 1993
17. Németh István: 1993 - 1999
18. Horváth István: 1999 -


Az oldal története

Szerettünk volna egy állandóan frissülő blogot, mely

a plébánia és az egyházközség életét bemutatja.

Itt megtalál minden fontosat, ami jellemző ránk mocsaiakra.Elérhetőség

MOCSAI PLÉBÁNIA

Kis u. 24

+36/34/349694