2014.01.18 14:35

Ökumené

Minden évben - január végén -  elérkezik az az idő, amikor református testvéreinkkel, együtt imádkozunk egymásért és a keresztények egységéért.

Az idei - 2014-es év - központi gondolata: "Hát részekre szakítható-e Kriszrtus? A Szentatya egyik elmélkedésben arról beszél, hogy milyen nagy dolog a mi szabadságunk. Lássuk csak mint mond Ferenc pápánk?

Szabad vagyok, Isten gyermeke vagyok.. Az Atya szeret engem és én szeretem az Atyát! Kérjük az Úrtól azt a kegyelmet, hogy jól megértsük ezt a művét, azt, amit Isten Őbenne tett: Isten kiengesztelte magával a világot Krisztusban, ránk bízta a kiengesztelődés szavát és a kegyelmet, hogy erővel és a gyermekek szabadságával adjuk tovább a kiengesztelődésnek ezt a szavát.

Üdvözültünk Jézus Krisztusban! Senki sem lophatja el tőlünk ezt a személyazonosító igazolványt. Engem így hívnak: Isten gyermeke! De szép ez az igazolvány! Családi állapota: szabad! Így legyen” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa. Ez a szabadság megengedi nekünk, sőt egyenesen megkövetelei, hogy egymásért is imádkozzunk a történelmi és hittanbeli nehézségek ellenére. XXIII. János pápa örök figyelmeztetése: Ne azt keressük ami elválaszt, hanem ami összeköt bennünket.

Ilyen lelkülettel imádkozunk Mocsán  - református testvéreinkkel együtt - 2014.január 20-án és 21-én. Imádkozzatok együtt velünk.

—————

Vissza


Elérhetőség

MOCSAI PLÉBÁNIA

Kis u. 24

+36/34/349694