2015.03.30 20:19

Nagyhét - Húsvét

Ki látta az eszét? Ki látta a lelkét? Csak az van, amit látok!
Jártál már az északi sarkon? Még nem! Akkor nincs is, ugye?
Folytathatnánk még sok érdekes dologgal, amit még eddig nem láttunk és
a valóságban még is van! Ha csak azt fogadod el, amit látsz, nem vagy
okos ember! De jó lenne, ha ilyen egyszerű lenne az élet értelmére
adott válasz! Mikor a fiatal elkezd iskolába járni, sok olyan dolgot
tanul, mely számára az életben fontos lesz. Ezek között több olyan
dolog van, amit hallott, olvasott, de sohasem látott, nagyon sokat
közülük egész életében nem is fog látni, de mégis nagyon hasznos lesz,
ha tud róla. Tehát eszünkkel, értelmünkkel fel kell fognunk, hogyha
többet szeretnénk tudni, mint amit szemünkkel látunk. Szavahihető
emberek tanácsait érdemes elfogadnunk. Tehát feltétlenül szavahihető emberekre van szükségünk.
Környezetünkben olyan embereket kell keresnünk, akik szeretnek,
törődnek velünk és tanácsaik felhasználásában még nem nagyon tévedtünk.
Mindezeket értelmünkkel kell megítélnünk.

            Hála a jó Istennek! A legtöbb esetben találhatunk ilyen
embereket. Ezek például a mi jó szüleink, akik sok élettapasztalattal
rendelkeznek. Akik nem csak szeretnek minket, eltartanak és igyekeznek
felnevelni! De sok ilyen típusú embert találhatunk tanáraik és
nevelőink körében is.

            Amink pedig van, azt ápolni, fejleszteni, gondozni kell.
Milyen sok dolog van a világon, melyeket gondoznunk és ápolnunk kell.
Virág, növény és kert; ruha, lakás és berendezési tárgyak. Testünk
egyes részei: fogak, kéz, köröm és haj. Ezeket is ápolni és gondozni
kell. Vannak jobb és értékesebb dolgaink, melyeket különösen előnybe kell részesíteni a többivel szemben, azaz rendet kell tartani. A testnél a lélek mindenkép felsőbbrendű. A testet az ösztönök hajtják, míg a lelket a szeretet.
A lélek különböztet meg az állatoktól. Kinek efelől kétségei vannak,
végtelenül szánalmas lény lehet. Ezzel mintegy az állatok világába
degradálja az ember.

            Szent Vazul így figyelmeztet: {Viseljük gondját lelkünknek, és ne törődjünk semmi egyébbel. A testnek csak annyit szolgáljunk, amennyi feltétlenül szükséges. A léleknek pedig juttassuk a legjobbat:
bölcs gondolkodással oldjuk ki az érzéki test közösségéből, mint valami
börtönből; testünk is így lesz erős, szenvedélyeinknél is erősebb. Diogenész szerint szerencsétlen vagy igazságtalan az az ember, aki kelleténél többet törődik hajával és ruházatával. Nem érti meg a bölcs figyelmeztetést:
nem a külső teszi az embert. Magasabb bölcsességre van szükségünk, hogy
segítségével megismerjük, milyenek is vagyunk. Tömören és hozzátok
mérten fejezem ki magamat: a lélek tisztasága az érzéki gyönyörök
megvetése. Szent Pál mondja: Ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságra gerjedjen
(Róm 13, 14). A testet meg kell fékezni, és vissza kell fogni, mint a
rohanó vadlovat. A belőle származó lelki nyugtalanságot az ésszel, mint
valami ostorral kell lecsillapítani. Ne engedjétek szabadjára az
élvezet zabláját a lélek elhanyagolásával, hogy a lelket, a kocsist, a
nekivadult és zablát nem tűrő lovak elragadják. Emlékezzünk meg Pitagorászról.
Mikor észrevette, hogy egyik tanítványa a testgyakorlástól és az
evéstől nagyon elhízott, azt mondta neki: Te mindig súlyosabb börtönt
készítesz magadnak? Persze a felhasználást sem az élvezet, hanem a
természet szüksége határozza meg. Szolón szerint: Kincsszerzésben semmi határt sem ismer az ember. Diogenész önmagáról mondta azt, hogy gazdagabb, mint a király, mert kevesebbre van szüksége,
mint annak. Ha pedig van vagyonunk, arra gondoljunk, hogy helyesen
használjuk fel.} (Ifjakhoz 9; KA 224.). Tehát nem csak szentek és papi
személyek, hanem komoly tudós emberek is vallják, hogy életünkben a léleknek sokkal fontosabb szerepe van, mint a testnek.

            Fogadjuk meg Szent Pál figyelmeztető szavait: Amíg
tehát e sátorban lakunk, szorongva sóhajtozunk, mert nem azt akarjuk,
hogy levetkőztessenek, hanem hogy felöltöztessenek, s így ami halandó,
azt elnyelje az élet. Maga Isten készített erre elő, a Lelket adva
nekünk foglalóul.
(2Kor 5, 4-5).

            Igyekezz többet foglalkozni lelkeddel. Meglátod azonnal
nyugodtabb lesz életed, békésebb az idegrendszered és testi egészséged
is jobb erőre kap. Isten segítsége mindig veled lesz és így könnyebb
lesz hibáid javítása is. Isten szeret és irgalma végtelen.

—————

Vissza


Elérhetőség

MOCSAI PLÉBÁNIA

Kis u. 24

+36/34/349694