2013.10.06 15:39

Mocsai templombúcsú

 

Mocsán minden évben, Rózsafüzér Királynője ünnepének közelében (okt.7.) megtartjuk falunk búcsúját. Így volt ez ma is. Délelőtt a templomban, déltán a faluban. A délelőtti szentmisében - évközi 27. vasárnapja is lévén, a HIT-évében - az élő hitre figyelmeztető jézusi szavakból kiindulva, két szempont szerint is értékeltük a búcsú ünnepét. Az egyik szempont a HIT-évének kegyelmi kincseit feltáró pápai rendelkezés volt, mely szerint teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik felkeresik azt a templomot, ahol megkeresztelték őket és a teljes búcsú elnyerésének szándékával megújítják keresztségi fogadalmukat. Közben mindarra a sok-sok kegyelemre is gondolnak, melyet akár az első szentgyónásuk, szentáldozásuk, bérmálásuk, vagy későbbi szentgyónásuk és szentáldozásuk, egyházi házasságkötésük alkalmával templomukban elnyertek. A másik szempont talán bizarrnak tűnik első olvasásra, de igaz. Ahogy a "Biblia Pauperum" eligazítást adott az egyszerű, néha írástudatlan embereknek a bibliai eseményekben, úgy az "Oratio Pauperum" -  a szentolvasó -  titkaiban ugyanezt segíti a róla elmélkedő embereknek, Jézus életének eseményeiben. Így lesz napjainkban is a rózsfüzér is egy mindenki számára elérhető kincs, mely egészen bizrtosan növeli hitünket.

—————

Vissza


Elérhetőség

MOCSAI PLÉBÁNIA

Kis u. 24

+36/34/349694