2015.12.09 18:37

Irgalmasság Éve

2015.12.08-án Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a Szentatya megnyitotta az Irgalmasság Évét. A mocsai esti ünnepi szentmisén a Szentatya imájával, az Irgalmasság Rózsafüzéréval és az Isten irgalmasságáért könyörgő imával mi is elkezdtük a szentévet:

Legirgalmasabb
Jézus, / aki könyörületes vagy irántunk, / és megbocsátasz nekünk,/ ne nézd
bűneinket, / hanem bizalmunkat, / mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. / Végy
fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, / és tarts örökké ott minket. / Könyörgünk
Hozzád szereteted által, / amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged./

Óh, Isten irgalmának mindenhatósága,/ A bűnös ember egyetlen mentsvára,/ Te az irgalom és könyörület
tengere vagy,/ Ki alázattal kér, megsegíted azt./ ÖrökAtya, / tekints irgalmas szemmel / az egész emberiségre, / különösen a szegény bűnösökre, / akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. / Az Ő keserves
kínszenvedése által / könyörülj rajtunk, / hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük / mindörökké - Ámen./

Engesztelés a káromlásokért.

Nemzeti bűnünk az istenkáromlás. Más népek
is használnak szitkozódó formulákat, de nem Isten gyalázásával - vagy
legalábbis sokkal ritkábban. Az alábbi imádság Isten dicsőítése. Ilyen és
hasonló módon érdemes imádkozni a káromkodás szellemi ellensúlyozására és a
káromlás gonosz lelkének visszaszorítására.

Áldott légy, / mindenek Alkotója!
Áldott légy, / teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, / felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, / mindenható Szabadság!
Áldott légy, / határtalan Szeretet!
Áldott légy, / Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, / aki az élők Istene vagy / és nem a holtaké!
Áldott légy, / aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy,/ Világosság Atyja, / akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, / Szépség Szerzője!
Áldott légy, / kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért / a Szűz méhében!
Áldott légy az evangéliumért, / amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért /és föltámadásáért!
Áldott légy / a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy / a hit ajándékáért!
Áldott légy, / aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy / a földi nyomorúságban / és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy / mindenütt és mindörökkön örökké!  Ámen.

—————

Vissza


Elérhetőség

MOCSAI PLÉBÁNIA

Kis u. 24

+36/34/349694